Czynsz miesięczny


Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

51,50 zł / m2 powierzchni handlowej

40,20 zł / m2 powierzchni magazynowej

Do stawki czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT (23%)

 

Cennik opłat za wjazd i wynajem miejsc do handlu z towarem

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przedmiot opłaty Opłata Targowa (Urzędu Miasta Krakowa) w zł Opłata Placowa eksploatacyjna "efekt" S.A. w zł Razem opłaty w zł
1. Za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni przy sprzedaży z ziemi, stołów itp.:
a. Warzyw i owoców, artykułów nie przetworzonych, rozsad, wikliny 1,00 13,50 14,50
b. Pozostałych artykułów spożywczych, kwiatów 3,00 12,50 15,50
c. Rzeczy używanych 1,00 12,50 13,50
d. Pozostałych artykułów 4,00 12,50 16,50
W okresie zimowym (od 1.01 do 30.04) 3,00 12,50 15,50
2. Za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra 
1,00
15,00
16,00
3.1 Za sprzedaż z pojazdu mechanicznego (oddzielnie od przyczepy, naczepy) o ładowności:
a. Samochód osobowy 
6,00
35,00
41,00
b. Do 1,5t włącznie 6,00 46,00 52,00
c. Powyżej 1,5 t do 3,5 t włącznie 8,00 68,00 76,00
d. Powyżej 3,5 t do 6 t włącznie 11,00 81,00 92,00
e. Powyżej 6 t do 10 t włącznie 13,00 95,00 108,00
f. Powyżej 10 t 20,00 139,00 159,00
3.2 Za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż przed ww. pojazdami i przyczepami (naczepami), stałymi obiektami za każdy metr kwadratowy 1,00 1,00
4.Za sprzedaż z obiektów budowlanych innych niż budynki za wyjątkiem zwolnionych na podstawie art.17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
a. Do 15m2 powierzchni 5,00 35,00 40,00
b. Powyżej 15m2 powierzchni 6,00 40,00 46,00
5. Sprzedaż z przyczepy gastronomicznej
a Do 10m2 20,00 23,00 43,00
b Powyżej 10m2 30,00 25,00 55,00
6 Za prowadzenie sprzedaży bez zgody własciciela lub zarządcy terenu kara regulaminowa wynikająca z uchwały R.M. Krakowa 500,00 200,00 700,00

Uwaga!!! Opłaty upoważniają do jednorazowego wjazdu na plac i korzystania z miejsc do handlu przez 24 godziny.

Cennik opłat za wjazd samochodów i przyczep po towar

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
L.p. Wyszczególnienie Opłata w złotych
1. Samochody osobowe 11,00
2. Przyczepy do samochodów osobowych 10,00
3. Samochody dostawcze o ładowności do 1,5 t 12,00
4. Przyczepy o ładowności do 1,5 t 11,00
5. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t 30,00
6. Przyczepy do samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t 22,00
7. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 6 t 50,00
8. Przyczepy o samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 6 t 38,00

Cennik opłat za wynajem powierzchni handlowych i magazynowych

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
L.p. Wyszczególnienie Opłata w złotych
1. Czynsz najmu 1 m2 powierzchni handlowej netto
51,50
2. Czynsz najmu 1 m2 powierzchni magazynowej netto 40,20