Praca

 

Nabór do pracy odbywa się w następujący sposób:

  1. kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
  2. przesłanie CV pocztą lub e-mailem
  3. rozmowa kwalifikacyjna.

W trakcie spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej dokonujemy weryfikacji informacji zaprezentowanych w CV oraz oceny kandydata pod kątem przydatności do proponowanej pracy i spełnienia naszych oczekiwań. Rozmowy prowadzone są w biurze Kompleksu Handlowego RYBITWY przy ul. Półłanki 33 a w Krakowie. Wyniki rozmowy kandydat poznaje zaraz po jej zakończeniu.

 

CV prosimy przesyłać na poniży adres:

Telefon kontaktowy: 12 653 27 55

e- mail: biuro@khrybitwy.pl

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy.