Oferta dla sprzedających

Kompleks Handlowy RYBITWY oferuje cztery formy sprzedaży:

 1. sprzedaż z własnego stacjonarnego punktu handlowego - warunkiem jest podpisanie umowy dzierżawy terenu z Korporacją Gospodarczą „efekt” S.A., w oparciu o którą najemca buduje własny obiekt lub odkupuje od poprzedniego kontrahenta,
 2. z samochodu,
 3. z ręki,
 4. sprzedaż produktów sezonowych.

 

Do zawarcia w/w umowy potrzebne są niżej wymienione dokumenty :

A)     rolnicy:

 1. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 2. dowód osobisty

B)      osoby fizyczne, spółki cywilne:

 1. zaświadczenie o wspisie do ewidencji działalności gospodarczej  - z datą nieprzekraczającą 1 roku
 2. dowód osobisty
 3. REGON
 4. NIP

C)      spółki prawa handlowego:

 1. Wpis z rejestru handlowego – z datą wystawiania nie przekraczającą 3 miesiące
 2. REGON
 3. NIP

D)     Spółdzielnie

 1. wpis z rejestru spółdzielni – z datą wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy
 2. REGON
 3. NIP

Wszystkie formalności załatwia się w biurze KH Rybitwy.

 1. Sprzedaż z samochodu odbywa się po wykupieniu odpowiedniej opłaty obowiązującej zgodnie z cennikiem.
 2. Sprzedaż z ręki – regulowanie opłaty u inkasenta podczas obchodu.
 3. Sprzedaż produktów sezonowych odbywa się po wykupieniu odpowiedniej opłaty obowiązującej zgodnie z cennikiem.

Szczegółowych informacji udzielają:

 1. kierownik
 2. zastępca kierownika

telefon: 12 653 11 23, 12 653 27 55

e-mail: biuro@khrybitwy.pl