13Maj
By: Khrybitwy.pl Wł.: 13 maja 2021 In: News PL Comments: 0

Uwaga!
Ważna informacja o obowiązkowym oznakowaniu świeżych owoców i warzyw

Przypominamy wszystkim sprzedający warzywa i owoce luzem na terenie KH Rybitwy o obowiązku czytelnego oznaczenia oferowanych produktów.

Treść oznaczenia powinna zawierać najważniejsze informacje o kraju pochodzenia, klasie, odmianie. Należy na etykiecie podawać wyraźne i nie budzące wątpliwości informacje dotyczące nazwy własnej produktu.

Przykładowe etykiety z oznaczeniami warzyw i owoców

etykieta z oznaczeniem kraju pochodzenia
etykieta dla pomidora czerwonego
etykieta z krajem pochodzenia produktu
etykieta dla pomidora koktailowego
Oznaczenie dla papryki czerwonej
etykieta dla winogron importowanych

Wykaz oznaczeń dla poszczególnych gatunków owoców i warzyw – jakie informacje powinny zawierać?

GRUPA ASORTYMENTOWA – OWOCE

NAZWA TOWARUINFORMACJE NA ETYKIECIE
JABŁKAKraj pochodzenia, klasa (I,II,ekstra),odmiana
OWOCE CYTRUSOWEKraj pochodzenia, klasa ( I, II, ekstra), odmiana dla pomarańczy i mandarynek,
KIWIKraj pochodzenia, klasa ( I. II, ekstra),
GRUSZKIKraj pochodzenia, klasa ( I, II, ekstra), odmiana,
TRUSKAWKIKraj pochodzenia, klasa ( I, II, ekstra),
WINOGRONAKraj pochodzenia, klasa (I, II, ekstra ), odmiana,
WSZYSTKIE POZOSTAŁE OWOCE tj:
śliwki, porzeczki, morele, jagody, owoce egzotyczne, arbuzy, melony, grejpfruty i inne.
Kraj pochodzenia

GRUPA ASORTYMENTOWA – WARZYWA

NAZWA TOWARUINFORMACJE NA ETYKIECIE
SAŁATYKraj pochodzenia, klasa ( I, II),
PAPRYKA SŁODKAKraj pochodzenia, klasa ( I, II, ekstra),
POMIDORYKraj pochodzenia, klasa ( I, II, ekstra),
PAPRYKAKraj pochodzenia, klasa ( I,II, ekstra),
WSZYSTKIE POZOSTAŁE:
pietruszka, seler, marchew, ogórki,
czosnek, cebula, kalafior, brokuł,
kapusta, brukselka, fenkuł, fasolka szparagowa,
awokado i inne
Kraj pochodzenia

Należy również podawać nazwę towaru – jeżeli produkt nie jest widoczny z zewnątrz.

ZIEMNIAKI (wprowadzane do obrotu luzem)

 • KRAJ POCHODZENIA
 • ODMIANA
 • numer wpisu do „rejestru przedsiębiorców”, uzyskany po rejestracji we właściwym miejscowo oddziale Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W przypadku ziemniaków oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu bez opakowania lub w przypadku pakowania ziemniaków w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego podaje się dodatkowo państwo pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”.

Informacje dotyczące państwa pochodzenia i wizerunku flagi państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji. Informację dotycząca państwa pochodzenia ziemniaków podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji ich nazwy. Wysokość wizerunku flagi państwa pochodzenia ziemniaków nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji ich nazw. Do rejestru przedsiębiorców powinni być wpisani producenci ziemniaków, którzy wprowadzają ziemniaki do obrotu poza terenem gospodarstwa (np. do centrów handlowych, do sprzedaży na targowiskach, do sklepów prowadzących sprzedaż detaliczną), podmioty zajmujące się obrotem, tj. dystrybutorzy ziemniaków, magazyny zbiorcze, centra pakujące, sortujące ziemniaki, importerzy ziemniaków z państw trzecich.

Indywidualny numer rejestracyjny przedsiębiorcy składa się z następujących elementów:

 • kod województwa ( 2 znaki)
 • kod powiatu ( 2 znaki)
 • kolejny numer w rejestrze przedsiębiorców

 

Wymagania dotyczące jakości handlowej, w tym oznakowania określone są m.in. w następujących aktach prawnych:

Ziemniaki

 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki (Dz.U. 2016 poz. 631)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków ( tj. Dz.U. 2020 POZ. 371)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych ( Dz.U. 2015 poz 29 ze zm.) zmiana z dnia 17 kwietnia 2019 r. dotycząca oznakowania flagą i oznaczenia „Produkt Polski”

Świeże owoce i warzywa

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, (Dz.U. z 2019r., poz. 935 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (D. U. z 2020r., poz. 285)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 07 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworów owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.6.2011, str. 1, ze zm.)