03Sie
By: Khrybitwy.pl Wł.: 3 sierpnia 2020 In: News PL Comments: 0

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie
w sprawie przestrzegania reżimu sanitarnego na terenie placów targowych celem zminimalizowania ryzyka  zakażenia wirusem SARS CoV-2

W związku z napływającymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zgłoszeniami w sprawie nieprzestrzegania przez klientów oraz sprzedawców na terenie placów targowych, w tym Kompleksu Handlowego Rybitwy, wymogów nałożonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zwraca się o bezwzględne stosowanie się do obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jego części, maski, maseczki, przyłbicy itp. ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach.

Komputer komunikat

Jednocześnie PPIS przypomina o obowiązku stosowania się do poniższych zasad:

  • Podawanie i pakowanie produktów przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością
  • Dezynfekowanie rąk po każdym kontakcie z pieniędzmi
  • Niedopuszczanie do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają widoczne objawy zakażenia dróg oddechowych (nawet łagodny katar, kaszel albo gorączkę)
  • Zachowanie bezpiecznej odległości: klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min.1,5 metra)

Prosimy Państwa o stosowanie się do powyższych zasad i ich przestrzeganie na terenie Kompleksu Handlowego Rybitwy. Jednocześnie informujemy, iż przy bramach wjazdowych na teren KH Rybitwy znajdują się ogólnodostępne pojemniki z płynem dezynfekującym.

Dziękujemy.