Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. istnieje od 1989 roku, jej kapitał zakładowy wynosi 1 mln 665 tys. zł. Akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A.

Do Spółki należy największy w Małopolsce ośrodek handlowy w branży rolno-spożywczej – Kompleks Handlowy „Rybitwy”. Korporacja wraz ze spółkami Lider Hotel sp. z o.o. i Efekt-Hotele S.A., działającymi w branży hotelowo-turystycznej, tworzy Grupę Kapitałową „efekt”.

Adres strony: www.efektsa.pl

Przejdź do paska narzędzi