Pasek KHRYBITWY owoce i warzywa

Polityka Prywatności

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO, Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. informuje iż w przypadku przekazania Spółce danych osobowych, w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Korporację Gospodarczą „efekt” S.A., możliwy jest kontakt z działającym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@efektsa.pl lub pod adresem pocztowym: Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., 31-323 Kraków, ul. Opolska 12 z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Jako Administrator danych osobowych, informujemy o prawie dostępu do danych, prawie do sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do żądania sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do przenoszenia danych na innego administratora, jak również prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.