Praca w Kompleksie Handlowym „Rybitwy”

Jeżeli są Państwo zainteresowani pracą na Rybitwach, nabory odbywają się poprzez:

  • kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
  • przesłanie CV pocztą lub e-mailem
  • rozmowa kwalifikacyjna.

W trakcie spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej dokonujemy weryfikacji informacji zaprezentowanych w CV oraz oceny kandydata pod kątem przydatności do proponowanej pracy i spełnienia naszych oczekiwań.

Rozmowy prowadzone są w biurze:
Kompleksu Handlowego RYBITWY
przy ul. Półłanki 33 a w Krakowie.

Wyniki rozmowy kandydat poznaje zaraz po jej zakończeniu.

Przesłanie CV

CV prosimy przesyłać na poniży adres:

e- mail: biuro@khrybitwy.pl
Telefon kontaktowy: 12 653 27 55

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Przejdź do paska narzędzi