28Mar
By: Khrybitwy.pl Wł.: 28 marca 2022 In: News PL Comments: 0

Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzi kampanię edukacyjną przeciwko nielegalnym i podrobionym środkom ochrony roślin pod hasłem „kupując podróbki, tracisz wiele razy!

Z raportu Unii Europejskiej wynika, że aż co siódmy środek ochrony roślin w Europie pochodzi z nielegalnego źródła i problem ten rośnie nie tylko w skali krajowej ale też globalnej.

Podrobione środki ochrony roślin są bardzo podobne do oryginalnych produktów pod względem wyglądu czy oznaczenia ale często po badaniu okazuje się, że w opakowaniu jest inna substancja, z zanieczyszczeniami czy zawierające składniki o innej klasie toksyczności.

Używanie nielegalnych środków ochrony roślin jest bardzo ryzykowne, gdyż stanowią zagrożenie dla rolnika, konsumenta, upraw i środowiska naturalnego ale także straty dla budżetu państwa z tytułu niezapłaconych należności celno-skarbowych.

Ponadto sprowadzanie takich środków zza granicy spoza legalnego kanału dystrybucji grozi karami a nawet odpowiedzialnością karną.

W celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu nielegalnych, w tym podrobionych środków ochrony roślin, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przeprowadził na terenie Kompleksu Handlowego Rybitwy, kontrolę jak również udzielił informacji o zagrożeniach wynikających z zakupu nielegalnych środków ochrony roślin.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w powyższym zakresie na stronie internetowej www.bezpiecznauprawa.org