Lista de prețuri valabilă începând cu 1 ianuarie 2019

66,00 zł / m2 de suprafață comercială

53,00 zł / m2 de suprafață de depozitare

La suma chiriei se adaugă impozitul obligatoriu TVA (23%)

Lista de prețuri pentru intrarea și închirierea spațiului pentru comercializarea produselor

Lista de prețuri este valabilă începând cu 1 ianuarie 2019

Subiectul plății Taxa comercială (Primăria Cracovia) în PLN Taxa pentru exploatare a spațiului („efekt” S.A.) în PLN Total taxe în PLN  
1. Pentru fiecare metru pătrat de spațiu ocupat la vânzarea de pe pământ, mese etc.:    
a. Legume și fructe, articole neprelucrate, puieți, răchită 1,00 24,00 25,00  
b. Alte produse alimentare, flori 3,00 22,00 25,00  
c. Lucruri de mâna a doua 1,00 21,00 22,00  
d. Alte articole 4,00 22,00 25,00  
În perioada de iarnă (de pe 1.01 până pe 30.04) 3,00 24,00 25,00  
2. Pentru vânzare mobilă din mână, coș, găleată 1,00 24,00 25,00  
 
3.1 Pentru vânzarea din autovehicule (separate de remorcă, semiremorcă) cu capacitatea de:    
a. Autoturism 6,00 49,00 55,00  
b. Până la 1,5t inclusiv 6,00 62,00 68,00  
c. Mai mult de 1,5 t până la 3,5 t inclusiv 8,00 92,00 100,00  
d. Mai mult de 3,5 t până la 6 t inclusiv 11,00 109,00 120,00  
e. Mai mult de 6 t până la 10 t inclusiv 13,00 127,00 140,00  
f. Mai mult de 10 t 20,00 180,00 200,00  
3.2 Pentru ocuparea unei suprafețe suplimentare pentru vânzare în fața vehiculelor, remorcelor (semiremorcelor) menționate mai sus, obiectele statice pentru fiecare metru pătrat 1,00   1,00  
 
4. Pentru vânzarea din obiecte de construcție, altele decât clădirile cu excepția celor scutite în baza art.17 a legii privind taxele și onorariile locale        
a. Până la 15m2 de suprafață 5,00 35,00 40,00  
b. Peste 15m2 de suprafață 6,00 40,00 46,00  
5. Vânzare din rulotă gastronomică  
a Până la 10m2 20,00 23,00 43,00  
b Peste 10m2 30,00 25,00 55,00  
6 Pentru vânzare fără permisiunea proprietarului sau managerului teritoriului, amenda conform regulamentului ce reiese din rezoluția C.M. al Cracoviei 500,00 200,00 700,00  
  • Lista de prețuri pentru intrarea autovehiculelor și remorcelor după marfă. Lista este valabilă începând cu 1 ianuarie 2019.
  • Lista de prețuri pentru închirierea suprafeței comerciale și de depozitare. Lista este valabilă începând cu 1 ianuarie 2019.
Nr. Specificație Taxa în PLN
1. Autoturism 15,00
2. Remorci pentru autoturisme personale 15,00
3. Autovehicule de livrare cu capacitatea de până la 1,5 t 17,00
4. Remorci cu capacitatea de până la 1,5 t 17,00
5. Camioane cu capacitatea mai mare de 1,5 t până la 6 t 42,00
6. Remorci pentru camioane cu capacitatea mai mare de 1,5 t până la 6 t 35,00
7. Camioane cu capacitatea mai mare de 6 t 70,00
8. Remorci pentru camioane cu capacitatea mai mare de 6 t 60,00
Nr. Specificație Taxa în PLN
1. Chiria pentru 1 m2 de suprafață comercială net 66,00
2. Chiria pentru 1 m2 de suprafață de depozitat net 53,00
Sari la bara de unelte