25Mar
By: MW khrybitwy.pl Wł.: 25 marca 2017 In: News PL Comments: 0

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przypomina zasady obowiązujące przy przemieszczaniu i wprowadzaniu do obrotu ziemniaków.

Postanowienia ustawy o ochronie roślin

Zgodnie z zapisem Ustawy o ochronie roślin bulwy ziemniaków wprowadzane do obrotu lub przemieszczane muszą pochodzić od podmiotu wpisanego do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu i muszą być zaopatrzone w oznakowanie w formie etykiety zawierającej:

  • numer wpisu do Rejestru podmiotu
  • w przypadku dystrybutora: numery kolejnych podmiotów przemieszczających ziemniaki

Za wprowadzanie do obrotu ziemniaków, które nie spełniają powyższych wymagań grozi kara grzywny – t. j. mandat karny do 500 zł, lub opłata sankcyjna w wysokości 2270 zł.

Prosimy o zapoznanie się pełnym komunikatem, do pobrania poniżej.

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA PRZYPOMINA ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZEMIESZCZANIU I WPROWADZANIU DO OBROTU ZIEMNIAKÓW

<<< Pobierz treść komunikatu >>>