TABELA OPŁAT

Aktualne stawki opłat obowiązujące od 1 marca 2020

I.     Stawki opłat za wjazd i wynajem miejsc do handlu z towarem
        do 24 godzin, każde kolejne rozpoczęte 24 godziny zgodnie z cennikiem

Rodzaj opłatyOpłata Targowa
(zł)
Opłata
eksploatacyjna
(zł)
Razem
opłaty
(zł)
1. Za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni przy sprzedaży z ziemi, stołów itp.
a. Warzyw i owoców, artykułów nie przetworzonych,
rozsad, wikliny
1,0029,0030,00
b. Pozostałych artykułów spożywczych, kwiatów3,0027,0030,00
c. Pozostałych artykułów4,0026,0030,00
2. Za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra1,0029,0030,00
3. Za sprzedaż z pojazdu mechanicznego (oddzielnie od przyczepy, naczepy) o ładowności
a. Samochód osobowy6,0052,0058,00
b. Do 1,5 t włącznie6,0067,0073,00
c. Powyżej 1,5 t do 3,5 t włącznie8,0097,00105,00
d. Powyżej 3,5 t do 6 t włącznie11,00119,00130,00
e. Powyżej 6 t do 10 t włącznie13,00137,00150,00
f. Powyżej 10 t20,00200,00220,00
g. Za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż przed ww. pojazdami i przyczepami (naczepami), stałymi obiektami za każdy metr kwadratowy1,0014,0015,00

Ceny brutto z VAT

II.    Stawki opłat za wjazd po towar
       do 12 godzin, każde kolejne rozpoczęte 12 godzin zgodnie z cennikiem

Lp.WyszczególnienieOpłata (zł)
1.Samochody osobowe15,00
2.Przyczepy do samochodów osobowych15,00
3.Samochody dostawcze o ładowności do 1,5 t17,00
4.Przyczepy o ładowności do 1,5 t17,00
5.Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t42,00
6.Przyczepy do samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t35,00
7.Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 6 t70,00
8.Przyczepy o samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 6 t60,00

Ceny brutto z VAT

III.     Dostawa towaru

Lp.WyszczególnienieCzas postoju
bez opłat
Opłata po
przekroczeniu
(zł)*
1.Samochody ( i przyczepy) osobowe2 godz.10,00
2.Samochody (i przyczepy) dostawcze o ładowności do 1,5 t3 godz.20,00
3.Samochody (i przyczepy) ciężarowe o ładowności od 1,5 t do 6 t5 godz.30,00
4.Samochody (i przyczepy) ciężarowe o ładowności powyżej 10 t6 godz.50,00
5.Wjazd do sklepu1 godz.5,00
6.Wjazd na serwis12 godz.5,00
7.Wjazd inny3 godz.5,00

*Ceny brutto z VAT za każdą rozpoczętą godzinę

IV.     Stawki opłat za wynajem powierzchni handlowych i magazynowych

Lp.WyszczególnienieOpłata (zł)
1.Czynsz najmu 1 m2 powierzchni handlowej netto / m-c69,60
2.Czynsz najmu 1 m2 powierzchni magazynowej netto / m-c56,30
3.Powierzchnia ekspozycyjna (odkładcza) netto / m-c15,00

V.     Karty abonamentowe

Lp.Wyszczególnienie Opłata (zł)
1.Samochody osobowe10 wjazdów135,00
20 wjazdów270,00
2.Samochody dostawcze o ładowności do 1,5 t10 wjazdów160,00
20 wjazdów320,00
3.Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t10 wjazdów370,00
20 wjazdów740,00
4.Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 6 t10 wjazdów625,00
20 wjazdów1250,00

Ceny brutto z VAT

VI.     Pozostałe opłaty

Lp.WyszczególnienieOpłata (zł)
1.Kaucja100,00
2.Wydanie duplikatu karty20,00

VII.     TABELA OPŁAT REGULAMINOWYCH
za naruszenie postanowień umów najmu, Regulaminu KH RYBITWY, przepisów ruchu drogowego, przepisów p.poż., higieniczno-sanitarnych oraz w innych rażących przypadkach naruszenia zasad panujących na terenie nieruchomości przy ul. Półłanki 33A.

Lp.WyszczególnienieStawka opłaty (zł)
1.Wwożenie śmieci z zewnątrz500,00
2.Wyrzucanie śmieci w ilościach ponadnormatywnych lub brak segregacji odpadów100 - 500,00
3.Tarasowanie przejazdu na drogach wewnętrznych poprzez ustawianie palet, skrzynek, wózków widłowych utrudnianie innym użytkownikom dostępu do ich obiektów100 - 300,00
4.Parkowanie na stanowiskach handlowych oraz w miejscach niedozwolonych (np. znak zakazu zatrzymywania lub postoju100 - 300,00
5.Blokowanie miejsca handlowego100 - 300,00
6.Brak kaucji na wwóz artykułów rolnych kapustnych100 - 200,00
7.Prowadzenie handlu na drodze wewnętrznej 100 - 200,00
8.Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie terenu 50 - 200,00
9.Nielegalny pobór wody lub energii elektrycznej 500,00
10.Niestosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem na terenie KH Rybitwy50 - 200
11.Inne przypadki naruszeń50 zł
lub jej wielokrotność
w zależności od wagi
i uciążliwości

Tabela opłat regulaminowych wchodzi w życie z dniem 01.03.2020 roku.

Przejdź do paska narzędzi