Pasek KHRYBITWY owoce i warzywa

TABELA OPŁAT

Aktualne stawki opłat obowiązujące od dnia 01 stycznia 2021 roku

I.     Stawki opłat za wjazd i wynajem miejsc do handlu z towarem
        do 24 godzin, każde kolejne rozpoczęte 24 godziny zgodnie z cennikiem

Rodzaj opłatyOpłata
eksploatacyjna
(zł)
1. Za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni przy sprzedaży z ziemi, stołów itp.:
a. Warzyw i owoców, artykułów nie przetworzonych,
rozsad, wikliny
40,00
b. Pozostałych artykułów spożywczych, kwiatów40,00
c. Pozostałych artykułów40,00
2. Za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra40,00
3. Za sprzedaż z pojazdu mechanicznego (oddzielnie od przyczepy, naczepy) o ładowności:
a. Samochód osobowy60,00
b. Do 1,5 t włącznie75,00
c. Powyżej 1,5 t do 3,5 t włącznie110,00
d. Powyżej 3,5 t do 6 t włącznie135,00
e. Powyżej 6 t do 10 t włącznie160,00
f. Powyżej 10 t230,00
g. Za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż przed ww. pojazdami i przyczepami (naczepami), stałymi obiektami za każdy metr kwadratowy20,00

Ceny brutto z VAT

II.    Stawki opłat za wjazd po towar
       do 12 godzin, każde kolejne rozpoczęte 12 godzin zgodnie z cennikiem

Lp.WyszczególnienieOpłata (zł)
1.Samochody osobowe15,00
2.Przyczepy do samochodów osobowych15,00
3.Samochody dostawcze o ładowności do 1,5 t17,00
4.Przyczepy o ładowności do 1,5 t17,00
5.Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t42,00
6.Przyczepy do samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t35,00
7.Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 6 t70,00
8.Przyczepy o samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 6 t60,00

Ceny brutto z VAT

III.     Dostawa towaru

Lp.WyszczególnienieCzas postoju
bez opłat
Opłata po
przekroczeniu
(zł)*
1.Samochody (i przyczepy) osobowe2 godz.10,00
2.Samochody (i przyczepy) dostawcze o ładowności do 1,5 t3 godz.20,00
3.Samochody (i przyczepy) ciężarowe o ładowności od 1,5 t do 6 t5 godz.30,00
4.Samochody (i przyczepy) ciężarowe o ładowności powyżej 10 t6 godz.50,00
5.Wjazd do sklepu1 godz.5,00
6.Wjazd na serwis12 godz.5,00
7.Wjazd inny3 godz.5,00

*Ceny brutto z VAT za każdą rozpoczętą godzinę

IV.     Stawki opłat za wynajem powierzchni handlowych i magazynowych

Lp.WyszczególnienieOpłata (zł)
1.Czynsz najmu 1 m2 powierzchni handlowej netto / m-c72,00
2.Czynsz najmu 1 m2 powierzchni magazynowej netto / m-c58,20
3.Powierzchnia ekspozycyjna (odkładcza) netto / m-c20,00

V.     Karty abonamentowe

Lp.Wyszczególnienie Opłata (zł)
1.Samochody osobowe10 wjazdów135,00
20 wjazdów270,00
2.Samochody dostawcze o ładowności do 1,5 t10 wjazdów160,00
20 wjazdów320,00
3.Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t10 wjazdów370,00
20 wjazdów740,00
4.Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 6 t10 wjazdów625,00
20 wjazdów1 250,00

Ceny brutto z VAT

VI.     Pozostałe opłaty

Lp.WyszczególnienieOpłata (zł)
1.Kaucja100,00
2.Wydanie duplikatu karty20,00

VII.     Tabela opłat regulaminowych
za naruszenie postanowień umów najmu, Regulaminu KH RYBITWY, przepisów ruchu drogowego, przepisów p.poż., higieniczno-sanitarnych oraz w innych rażących przypadkach naruszenia zasad panujących na terenie nieruchomości przy ul. Półłanki 33A.

Lp.WyszczególnienieStawka opłaty (zł)
1.Wwożenie śmieci z zewnątrz500,00
2.Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie terenu (wyrzucanie śmieci do koszy ulicznych, w miejscach niedozwolonych, na parkingach itp.) lub brak segregacji odpadów50,00 - 500,00
3.Tarasowanie przejazdu na drogach wewnętrznych poprzez ustawianie palet, skrzynek, wózków widłowych utrudnianie innym użytkownikom dostępu do ich obiektów100,00 - 300,00
4.Parkowanie na stanowiskach handlowych oraz w miejscach niedozwolonych (np. znak zakazu zatrzymywania lub postoju100,00 - 300,00
5.Blokowanie miejsca handlowego100,00 - 300,00
6.Brak kaucji na wwóz artykułów rolnych kapustnych100,00 - 200,00
7.Prowadzenie handlu na drodze wewnętrznej 200,00
8.Wykorzystywanie biletu wjazdu/karty w sposób niezgodny z regulaminem300,00 - 500,00
9.Nielegalny pobór wody lub energii elektrycznej 500,00
10.Załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach niedozwolonych500,00
11.Niestosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem na terenie KH Rybitwy50,00 - 200,00
12.Inne przypadki naruszeń50,00 zł lub jej wielokrotność w zależności od wagi i uciążliwości

Tabela opłat regulaminowych wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.