Wynajem powierzchni handlowych i magazynowych

Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.

68,00 zł / m2 powierzchni handlowej

55,00 zł / m2 powierzchni magazynowej

Do stawki czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT (23%)

Cennik opłat za wjazd i wynajem miejsc do handlu z towarem

Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.

Przedmiot opłaty Opłata Targowa (Urzędu Miasta Krakowa) w zł Opłata Placowa eksploatacyjna “efekt” S.A. w zł Razem opłaty w zł  
1. Za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni przy sprzedaży z ziemi, stołów itp.:    
a. Warzyw i owoców, artykułów nie przetworzonych, rozsad, wikliny 1,00 29,00 30,00  
b. Pozostałych artykułów spożywczych, kwiatów 3,00 27,00 30,00  
c. Rzeczy używanych 1,00 24,00 25,00  
d. Pozostałych artykułów 4,00 26,00 30,00  
W okresie zimowym (od 1.01 do 30.04) 3,00 22,00 25,00  
2. Za sprzedaż obnośną z ręki, kosza, wiadra 1,00 29,00 30,00  
 
3.1 Za sprzedaż z pojazdu mechanicznego (oddzielnie od przyczepy, naczepy) o ładowności:    
a. Samochód osobowy 6,00 52,00 58,00  
b. Do 1,5t włącznie 6,00 67,00 73,00  
c. Powyżej 1,5 t do 3,5 t włącznie 8,00 97,00 105,00  
d. Powyżej 3,5 t do 6 t włącznie 11,00 119,00 130,00  
e. Powyżej 6 t do 10 t włącznie 13,00 137,00 150,00  
f. Powyżej 10 t 20,00 200,00 220,00  
3.2 Za zajęcie dodatkowej powierzchni pod sprzedaż przed ww. pojazdami i przyczepami (naczepami), stałymi obiektami za każdy metr kwadratowy 1,00   1,00  
 
4.Za sprzedaż z obiektów budowlanych innych niż budynki za wyjątkiem zwolnionych na podstawie art.17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych        
a. Do 15m2 powierzchni 5,00 35,00 40,00  
b. Powyżej 15m2 powierzchni 6,00 40,00 46,00  
5. Sprzedaż z przyczepy gastronomicznej  
a Do 10m2 20,00 23,00 43,00  
b Powyżej 10m2 30,00 25,00 55,00  
6 Za prowadzenie sprzedaży bez zgody właściciela lub zarządcy terenu kara regulaminowa wynikająca z uchwały R.M. Krakowa 500,00 200,00 700,00  
  • Cennik opłat za wjazd samochodów i przyczep po towar. Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
  • Cennik opłat za wynajem powierzchni handlowych i magazynowych. Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
L.p. Wyszczególnienie Opłata w złotych
1. Samochody osobowe 15,00
2. Przyczepy do samochodów osobowych 15,00
3. Samochody dostawcze o ładowności do 1,5 t 17,00
4. Przyczepy o ładowności do 1,5 t 17,00
5. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t 42,00
6. Przyczepy do samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 1,5 t do 6 t 35,00
7. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 6 t 70,00
8. Przyczepy o samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 6 t 60,00
L.p. Wyszczególnienie Opłata w złotych
1. Czynsz najmu 1 m2 powierzchni handlowej netto 68,00
2. Czynsz najmu 1 m2 powierzchni magazynowej netto 55,00
Przejdź do paska narzędzi