Pasek KHRYBITWY owoce i warzywa


Kompleks Handlowy RYBITWY – Hurtowy rynek artykułów rolno-spożywczych

 

Kompleks Handlowy RYBITWY od wielu lat funkcjonuje jako hurtowy rynek rolno-spożywczy, stanowiąc bazę zaopatrzenia dla tysięcy sklepów detalicznych, gastronomii oraz punktów zbiorowego żywienia z całej Małopolski.

Przedmiotem działalności KH Rybitwy jest zarządzanie i administrowanie rynkiem hurtowym. KH Rybitwy nie jest właścicielem sprzedawanych towarów a jedynie organizuje odpowiednie warunki dla funkcjonowania podmiotów prowadzących na terenie KH Rybitwy działalność handlową w obrocie krajowym i zagranicznym. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w KH RYBITWY zaopatrują aglomeracje miejskie w hurtowe ilości produktów.

KH RYBITWY od 30 lat jest największym hurtowym rynkiem rolno-spożywczym na terenie Małopolski. Jako rynek hurtowy pełni znaczącą rolę w zaopatrywaniu aglomeracji w produkty rolne, przyczyniając się do poprawy jakości oferowanej żywności oraz rozwoju regionu. Rynek hurtowy i transakcje na nim dokonywane pozytywnie wpływają na stabilizację cen, tym samym przynoszą korzyści nie tylko podmiotom handlu detalicznego, ale również producentom.

Obiekty i stanowiska handlowe przeznaczone do prowadzenia handlu, zlokalizowane w sektorach:

  • Sektor A – Owoce sezonowe miękkie
  • Sektor B – Cytrusy
  • Sektor C – Artykuły spożywcze
  • Sektor D – Pomidory i ogórki
  • Sektor G – Plac rolny

Ponadto w obrębie poszczególnych sektorów zlokalizowane są wyspecjalizowane alejki produktowe:

  • Alejka Jabłkowa
  • Alejka Ziemniakowa
  • Alejka bananowa
  • Alejka Jajkowa
  • Alejka Sałatkowa

Dojazd znacząco ułatwia trzypasmowa arteria komunikacyjna łącząca Rybitwy z centrum Krakowa i dalej na autostradę A4 do Katowic i Rzeszowa. Nowy most przez Wisłę ułatwia wyjazd w kierunku Sandomierza.

Właścicielem Kompleksu Handlowego RYBITWY od początku jego istnienia jest Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. z siedzibą w Krakowie.

owoce i warzywa

Nasze cele

Główne cele i kierunki strategiczne działalności KH RYBITWY są nakierowane na jego rozwój
i zwiększenie dotychczasowej efektywności gospodarowania oraz utrwalenie wizerunku
i wzmocnienie pozycji rynkowej obiektu, przy założeniu realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych
. Wielkość regionu małopolskiego, chłonność istniejącego tutaj rynku, to podstawowe elementy przemawiające za unowocześnieniem obiektu i stworzeniem optymalnych warunków dla prowadzonego handlu hurtowego produktami nieprzetworzonymi.

Z analiz makroekonomicznych wynika, iż rozwój rynków hurtowych zmierza do konsolidacji i przejęcia funkcji dystrybucyjnych. Już od dłuższego czasu nowoczesne rynki hurtowe, rozwijając własną infrastrukturę oraz oferując usługi dodatkowe, przekształcają się w centra dystrybucyjne spełniające oczekiwania coraz bardziej wymagających nabywców, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. Nowoczesne rozwiązania marketingowe i techniczne stosowane przez hipermarkety, supermarkety oraz hurtownie, zwłaszcza należące do zagranicznych sieci, stymulują więc rynki hurtowe do doskonalenia swojej działalności.

Obecnie przewaga konkurencyjna KH RYBITWY opiera się na tym, że jest to miejsce prowadzenia działalności z tradycjami handlowymi, rozpoznawalne, do którego przyjeżdżają kupcy zaopatrujący głównie swoje sklepy. Wymagania jednak są coraz wyższe.

Tradycja handlu na KH RYBITWY od wielu lat zakorzeniona jest w świadomości kupców z regionu. Jednak tylko ciągły rozwój świadczonych usług oraz dbałość o wysoką jakość oferowanych produktów mogą gwarantować trwały sukces w dobie silnej konkurencji rynkowej.

RYBITWY w liczbach

Kompleks Handlowy RYBITWY zajmuje powierzchnię 7,3 ha. Teren jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany przez całą dobę.
Stałą działalność handlową prowadzi około 200 przedsiębiorców w obiektach stałych i blisko 300 producentów rolnych na wydzielonych stanowiskach handlowych. Średnio na dobę wjeżdża ok. 1.200 kupców.