Jabłka pasek

 

Wynajem

KH Rybitwy wynajmuje powierzchnie pod stanowiska handlowo-magazynowe, dostarcza inne dodatkowe usługi związane z najmem powierzchni oraz organizuje odpowiednie warunki dla funkcjonowania podmiotów prowadzących na terenie KH Rybitwy działalność handlową w obrocie krajowym i zagranicznym.

Najemcami powierzchni handlowej na terenie KH Rybitwy mogą być producenci rolni będący płatnikami podatku gruntowego lub działów specjalnych produkcji rolnej, a także podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

Za prawidłowe funkcjonowanie Kompleksu Handlowego RYBITWY odpowiada Biuro Obsługi Klienta, które koordynuje i nadzoruje działania związane z usługami najmu powierzchni handlowej i magazynowej. Zapewnia podstawowe usługi komunalne (dostawa wody, energii elektrycznej itp.) oraz ochronę całego terenu, sprzątanie, a także usługi reklamowe oraz wszelką pomoc i wsparcie we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Kompleksu Handlowego RYBITWY.

Istnieje również możliwość wynajmu powierzchni wystawowej, np. z przeznaczeniem na ekspozycję samochodów lub powierzchni reklamowej.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Obsługi Klienta

+48 12 653 11 23